R19 Strategisk Kommunikation
Välkommen!

Jag heter Anna-Mia Rådberg och är en av landets mest erfarna projektledare. Mina konsulttjänster innefattar årsredovisningar, prospekt samt annan strategisk och finansiell information.
Dessutom hjälper jag till med trycksaksproduktioner från ax till limpa.

Sedan 2013 samarbetar jag med Addira AB och vår styrka är lyhördhet, leveransprecision (till kostnad, tid och pengar) samt en strävan efter att alltid försöka tillgodose våra kunders behov och lösa deras problem.

Ett urval av kunder