R19 är förtroende, flexibilitet, kvalitet och utveckling inom...

Finansiell information - rådgivning och genomförande, t ex

 • årsredovisningar
 • fondrapporter
 • prospekt osv

Extern och intern strategisk information samt kommunikation, t ex

 • företagspresentationer
 • miljö- och etikredovisningar
 • annonser
 • kortversioner av affärsplaner eller verksamhetsplaner
 • kommunikationsplaner osv

Design och profilprogram, inklusive allt som behövs för att utveckla ditt varumärke, t ex

 • logtype och profilprogram inklusive bild- och formspråk
 • design av hemsida, stationary, skyltar, annonser osv

Produktion av t ex

 • trycksaker som kund- eller interntidningar
 • för webb
 • OH-presentationer
 • utställningar
 • illustrationer osv