Kundcase:
Handelsbankens Stiftelsetjänst

Handelsbanken erbjuder ett helhetskoncept för stiftelser med kapitalförvaltning och administration för flera stora, samt många mindre och medelstora stiftelser. Handelsbanken Stiftelsetjänst erbjuder tjänster inom juridik, löpande ekonomisk förvaltning samt service och administration.

Vi gör produktblad och ett regelbundet utkommande marknadsbrev tillsammans med Handelsbanken Stiftelsetjänst.

Handelsebankens Stiftelse (pdf)

Bilder